• BIST 123.556
  • Altın 297,293
  • Dolar 5,9355
  • Euro 6,5867
  • İstanbul : 3 °C
  • Ankara : -3 °C
  • İzmir : 4 °C

Akademik Geriatri Derneği’ni TANIYALIM

Akademik Geriatri Derneği’ni TANIYALIM
Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Servet Arıoğul sorularımızı yanıtladı:

 

Derneğiniz ne zaman, nasıl, kimler tarafından kuruldu?

Ülkemizde nispeten yeni bir bilim dalı olan Geriatri, yaşlı sağlığı ve hastalıkları konusu ile ilgilenmektedir. Geriatri alanında ülkemiz standartlarının yükseltilmesi konusunda çalışmalarda bulunmak amacıyla 2005 yılında Ankara’da, 7 kurucu üyenin bir araya gelmesi ile Akademik Geriatri Derneği kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara’dır.  Kuruluşundan itibaren üye sayısı hızla artan derneğimizin şu an itibariyle 116 üyesi bulunmaktadır. 2008 yılında derneğimizin ilk şubesi Antalya’da açılmıştır.

 

Derneğiniz genel olarak hangi faaliyetlerde bulunuyor? Ne tür çalışmalar yapıyor?  Derneğinizin kuruluş amacı nedir?

Derneğimizin amaçları; üyelerinin Geriatri bilim dalında araştırma, eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlamak ve Geriatri eğitiminde, hasta bakımında teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda toplumdaki yaşlı insanlara sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Geriatrinin dünya örneklerinde olduğu gibi İç hastalıkları Anabilim dalı çatısı altında ve multidisipliner bir yapı ile geriatri ekibinin diğer üyeleri olan fizyoterapistler, psikologlar, beslenme uzmanları, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, huzurevi hekimleri ile beraber gelişmesini ve büyümesini ve bununla ilişkili olarak üyelerinin Geriatri alanında çalışmaları sırasındaki haklarının korunması ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Akademik Geriatri Derneği, değişik platformlarda Geriatri’nin sorunlarını dile getirmekte ve gelişmesi için çözüm önerileri üretmektedir. Dernek, Geriatri bilim dalının sorunları ve ülkemizdeki yaşlılık politikaları ile ilgili bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve SHÇEK bünyesinde oluşturulan komisyon ve çalıştaylarda aktif olarak görev alınarak Geriatri ile ilgili konularda sağlık hizmetlerinin standartlarının saptanması ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik görüş sunulmaktadır.

Derneğimiz toplumda yaşayan yaşlıların sağlığı ve yaşam kalitesi konusunda da çalışmalarda bulunmaktadır. Ankara ilinde bulunan özel ve resmi huzurevleri sağlık personeli eğitimi ile ilgili aylık düzenli eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Yine derneğimiz üyesi multidisipliner ekip üyesi bölümlerin koordine ettiği “Huzurevi ve Bakımevleri Toplam Kalite Yönetimi” başlıklı DPT projesi ile bu kurumlarda verilen sağlık ve bakım hizmeti standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. Derneğimiz ayrıca yaşlı sağlığı ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalara ve Geriatri tezlerine maddi destek vermektedir.

Sizin çalıştığınız alanda hizmet veren başka dernekler var mı? İsimleri nelerdir?

Ülkemizde yaşlı sorunları ve sağlığı alanında hizmet veren birçok sivil toplum kuruluşu mevcuttur. Ancak ülkemizdeki İç Hastalıkları uzmanı Geriatristlerin tamamına yakınını bünyesinde toplayan tek dernek Akademik Geriatri Derneği’dir.

Derneğinize üye olmak isteyenlerde aradığınız özellikler nelerdir? Derneğin kaç tür üyesi var? Üye sayınız kaç?

Derneğimizin üyeleri geriatrist veya iç hastalıkları uzmanı kişilerdir. Ayrıca, üyelikleri, yönetim kurulunca kabul edilen Geriatrist dışındaki geriatri ekibi üyeleri içinde yer alan içerisinde fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı, psikolog, hemşire, iç hastalıkları asistanı, pratisyen hekim, huzurevi hekimi ve diğer tıp anabilim dalları uzmanları kişiler de derneğimize fahri üye olabilmektedir. Derneğimizin şu anda 116 üyesi bulunmaktadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekim sayısı ne kadar, ne kadarı sizin derneğe üye? Aynı hizmet alanında çalışan diğer derneklere de sizin üyeleriniz kayıt oluyor mu? Neden?

Türkiye’de Geriatri Uzmanlık belgesine sahip hekim sayısı yaklaşık 20’dir. Askeri kurallar gereği herhangi bir dernekte görev alamayan Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde görev yapan Geriatri Uzmanları dışında ülkemizdeki tüm Geriatristler derneğimiz üyesidir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Tüzük gereği Genel Kurul ve yönetim kurulu seçimleri 3 yılda bir yapılmaktadır. Son genel kurul tarihi 3 Haziran 2009’dur.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bilimsel yayın var mı? Adı nedir? Hangi aralıklarla çıkıyor?

Derneğimizin yayın organı “Akademik Geriatri Dergisidir. Dergimiz yaşlıları ilgilendiren sorunların güncel akademik yayınlar ve kılavuzlar eşliğinde yeniden ele alınması ve bu bilgilerin pratiğimize yansıtılmasında katkı sağlamak amacı ile 2009 yılı Ocak ayında yayın hayatına başlamış ve her biri Geriatri alanında seçkin yeri olan meslektaşlarımızın akademik çalışmalarıyla yılda üç sayı olarak düzenli bir şekilde basılmaya devam etmektedir.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu oluşturuldu mu? Bu kurulda yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Derneğimize bağlı Geriatri Yeterlilik Kurulu kurulması için hazırlıklar devam etmektedir. Kısa bir süre içerisinde Geriatri yeterlilik sınavları yapılmaya başlanacaktır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında neler söylemek istersiniz? Bunlardan (tarih-yer) bahseder misiniz?

Derneğimizin, geriatri dalında çalışan veya ilgi duyan doktorların eğitimine katkıda bulunmak amacı ile teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesine çalışılması ve bu bağlamda sürekli tıp eğitimi çerçevesinde her yıl ulusal ve uluslararası katılımlı bir kongre düzenlemektedir. Son kongre, “Akademik Geriatri- 2010 Kongresi” adı ile  26-30 Mayıs 2010 tarihlerinde KKTC/Magosa’da 782 kişilik bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Geriatristlerin yanı sıra iç hastalıkları uzmanları, nörologlar, psikiyatristler, pratisyenler, bakımevi-huzurevinde çalışan doktorlar, aile hekimleri, geriatri hemşireliği, fizyoterapi ve nutrisyon bölümlerinden akademisyenler katılımcılar arasındaydı. Kongrede katılımcılar tarafından 36 sözel sunum ve 42 poster sunumu yapıldı. Avrupa Geriatri Derneği (EUGMS)’nin yanı sıra yaşlı bakımı ve tedavisiyle ilgili çok sayıda dernek ve kurum kongreye destek ve katkıda bulunmuştur. Bu destek veren kuruluşlar arasında Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Aile Hekimleri Federasyonu, Türk Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Geropsikiyatri Derneği, Kontinans Derneği, Geriatri Fizyoterapistleri Derneği, Antiaging ve Estetik Tıp Derneği Yaşlılık Platformu, Evde Bakım ve Eğitim Derneği, Özel Huzurevleri Dinlenme ve Bakımevleri Dayanışma Derneği, Türkiye Yaşlılık Konseyi Derneği (TURYAK), Özel Yaşlı Bakım Kuruluşları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu bulunmaktadır.

            2011 yılında düzenlenecek olan kongremiz “Akademik Geriatri-2011 Kongresi” adı ile 25-29 Mayıs 2011 tarihlerinde Antalya/Belek’te gerçekleştirilecektir (http://www.akademikgeriatri.org/tr/ag2011 ).

Derneğinizde bilimsel çalışma grupları oluşturuldu mu? Bu grupların çalışmalarından kısaca bahseder misiniz, neler yapıyorlar/yapacaklar?

Derneğimizin “Yaşlı Ruh Sağlığı” çalışma grubu vardır. Ülkemizin önde gelen Geriatrist, Psikiatrist ve Nörologlarından oluşan bu çalışma grubu Akademik Geriatri-2011 Kongresi dahilinde “Geriatrik Psikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu” düzenleyecektir.

Derneğinizin üye olduğu uluslararası  örgütler var mı? Hangileri? Onlarla gerçekleştirdiğiniz, gerçekleştireceğiniz çalışmalar var mı? Varsa bunlar hakkında da bilgi verir misiniz.

Derneğimiz Avrupa Birliği Geriatri Derneği (EUGMS)’nin gözlemci üyesidir. EUGMS yer yıl düzenlenen ulusal kongremize destek vermektedir.

Derneğinizin gelirlerini hangi kalemler oluşturuyor? Kongrelerden derneğinize yaklaşık ne kadarlık bir gelir sağlanıyor?

Derneğimizin gelirlerini üyelik aidatları, bağışlar ve toplantı-kongre düzenleme gelirleri oluşturmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli veya fazla buluyor musunuz? Bu konuda görüşleriniz, önerileriniz neler?

Geriatri eğitimini İç Hastalıkları eğitimi ile bir bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir. İç Hastalıkları nosyonuna hakim olmadan Geriatri Uzmanlığından söz edilemez. Zira ülkemizde Geriatri, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın bir Yan dalıdır. Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğine göre Geriatri Uzmanlığı süresi,  4 yıl İç Hastalıkları eğitimi sonrası 3 yıldır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığı hedeflerinden bahseder misiniz?

Akademik Geriatri Derneği ülkemizde Geriatri’nin gelişmiş ülke modellerinde olduğu gibi etkin hale getirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda çalışmalarına aktif bir şekilde devam etmektedir. Yakın planda Derneğimizin hedefleri arasında Avrupa Geriatri Derneği ile olan ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ortak projeler üretilmesi; Dünya Geriatri ve Gerontoloji Derneğine üyelik; düzenli olarak düzenlenen yıllık ulusal kongrelerimize çok daha fazla sayıda yaşlı sağlığı ile ilgilenen sağlık çalışanların katılımının sağlanması; Akademik Geriatri Dergisi’nin uluslararası indekslere girmesi sayılabilir.

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Teşekkürler

Zaman ayırdığınız için biz teşekkür ederiz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim