• BIST 123.556
  • Altın 297,208
  • Dolar 5,9355
  • Euro 6,5867
  • İstanbul : 3 °C
  • Ankara : -3 °C
  • İzmir : 4 °C

Türk Androloji Derneği

Türk Androloji Derneği
Türk Androloji Derneği 16 Mart 1992 yılında İstanbul’da kuruldu. Dernek Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, siyasetle uğraşmayan bilimsel bir kuruluştur.

Derneğiniz genel olarak hangi faaliyetlerde bulunuyor? Ne tür çalışmalar yapıyor? Örnekler verir misiniz?
Derneğin amacı kadın-erkek cinsel sağlığı ve hastalıkları, erkek üreme sağlığı ve hastalıkları konusunda eğitim, araştırma ve uygulamalarla ilgili çalışmalar yapmaktır. Türk Androloji Derneğinin önemli amaçlarından birisi de yine kadın-erkek cinsel sağlığı ve hastalıkları ile erkek üreme sağlığı konularında toplumun bilinçlendirilmesi çalışmalarını organize etmek ve desteklemektir. Türk Androloji Derneği, bu amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapmaya çalışmaktadır:


- Cinsel fonksiyon bozukluklarını etkileyebilecek fiziksel ve psikolojik faktörlerin araştırılması için gerekli laboratuvar ve üniteleri kurmak,
- Aile Planlamasının etkin bir şekilde yaygınlaştırılması amacı ile gerekli eğitim, araştırma uygulama faaliyetlerini yürütmek,
- Üreme fizyolojisi ile ilgili temel araştırmaları planlamak ve uygulamak,
- İnfertilite ile ilgili araştırmaları planlamak, üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi için gerekli laboratuvar ve üniteleri kurmak ve işletmek,


- Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ilgili yurtiçi ve yurtdışı bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları özel ve kamu kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişi sağlamak,
- Kongre, konferans ve seminerler gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapılmasını sağlamaktır.


Sizin çalıştığınız alanda hizmet veren başka dernekler var mı? İsimleri nelerdir?
Yok.
Aynı alanda farklı derneklerin kurulmasını nasıl yorumluyorsunuz? Neden güçler tek çatı altında toplanmıyor da farklı isimlerde dernekler kuruluyor? Amaç nedir?
Yorum yok, aslında cevap sorunuzda gizli.

Derneğinize üye olmak isteyenlerde aradığınız özellikler nelerdir? Derneğin kaç tür üyesi var? Üyelik için aranan özellikler :T.C. uyruklu, fiil ehliyetine sahip olmak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak. Tıp Fakültesi’nden veya androloji bilimi ile ilgili konulara öğretim programında yer veren fakültelerden mezun olmak.
Bu şartlara sahip olup üye olmak isteyenler, bir dilekçe ile müracaat ederler. Derneğin asil ve onursal üyeler olmak üzere iki tür üyeliği vardır. Şuan ki üye sayımız: 687’tür.


Türkiye’de alanınızla ilgili hekim sayısı ne kadar, ne kadarı sizin derneğe üye? Aynı
hizmet alanında çalışan diğer derneklere de sizin üyeleriniz kayıt oluyor mu? Neden?

Türkiye’de bu alanda 1700 hekim olup bunların 687’si derneğimize üyedirler.
Aynı hizmet alanında çalışan diğer derneklere de üye olabilirler.


Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı? Gelecek seçim ne zaman yapılacak?
Genel kurul ve üye seçimleri 2 yılda bir yapılır. En son seçimler 17 Kasım 2007 tarihinde yapıldı. Gelecek seçim; Kasım 2009’da yapılacak.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bilimsel yayın var mı? Adı nedir? Hangi aralıklarla çıkıyor?
Türk Androloji Derneği’nin periyodik olarak çıkardığı yayını 3 ayda bir yayınlanan ‘Androloji Bülteni’dir. Ayrıca dernek alanı ile ilgili çeşitli kitaplar, kılavuzlar,onam belgesi gibi çalışmalar ve yayınlar da yapmaktadır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu oluşturuldu mu? Bu kurulda yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapıldıysa en son ne zaman yapıldı, hangi aralıklarla yapılıyor?
Üroloji Yeterlilik Kurulu, Türk Üroloji Derneği bünyesinde oluşturulduğundan ayrıca biz bir kurul oluşturmadık.
Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında neler söylemek istersiniz? Bunlardan (tarih-yer) bahseder misiniz?

TAD, dönüşümlü olarak bir yıl kongre; ertesi yıl sempozyum gerçekleştirmektedir. Bu bilgiler ışığında derneğimiz kurulduğundan beri aşağıdaki kongre ve sempozyumları gerçekleştirmiştir:

KONGRELER:


- International Congress on Andrology
(Antalya,21-23 Nisan 1993)
-2nd International Congress on Andrology 3rd International Congress
On Therapy in Andrology
(İstanbul,17-20 Mayıs 1995)
-3.Uluslararası Androloji Kongresi
(İstanbul,18-21 Kasım 1997)
-4.Ulusal Androloji Kongresi
(Ankara,07-10 Kasım 2001)

-5. Ulusal Androloji Kongresi
(İstanbul, 5-7 Haziran 2003)
-6. Ulusal Androloji Kongresi
(İzmir, 9-11 Haziran 2005)
-7. Ulusal Androloji Kongresi
(Ankara, 6-9 Haziran 2007)
-8.Ulusal Androloji Kongresi
(İzmir,20-23 Mayıs 2009)

SEMPOZYUMLAR:

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
ve İnfertilite Kongresi
(İstanbul, 13-15 Haziran 2002)

Androlojide Yenilikler ve Karmaşık
Vakaları Çözümü Sempozyumu
(İstanbul, 10-12 Haziran 2004)

Androlojide Yeni Uygulama Alanları
ve Teknikler Sempozyumu
(İstanbul, 20-22 Haziran 2006)

Androlojide Güncelleme Sempozyumu
(İstanbul, 5-7 Haziran 2008)

gibi kongre ve sempozyumlar ile bölgesel eğitim toplantıları ve çeşitli eğitim kursları gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye de devam edecektir.


Derneğinizde bilimsel çalışma grupları oluşturuldu mu? Bu grupların çalışmalarından kısaca bahseder misiniz, neler yapıyorlar/ yapacaklar ?


TÜRK ANDROLOJİ AKADEMİSİ (TAA)’NIN KURULMASI
İSTANBUL, 21.12.2005


Tanımı
 TAA, Türk Androloji Derneği bünyesinde oluşturulmuş, idari olarak Türk Androloji Derneği’ne bağlı, akademik olarak özerk bir kuruluştur.
 TAA, androloji alanında aktif görev yapan temel tıp veya klinik dallardaki bilim insanları tarafından oluşturulur.
 TAA’nın merkezi;Türk Androloji Derneği merkezidir.
 TAA maddi kazanç amacı gütmeyen bir kuruluştur.
 TAA nın üreteceği mal ve hizmetlerden elde edilecek gelirler Türk Androloji Derneği gelirleri olarak kabul edilir.
 TAA faaliyetleri sırasındaki harcamalar ve giderler Türk Androloji Derneği tarafından karşılanır.
 TAA, insan ve hayvan haklarına saygılı ve etik kurallara bağlı akademik bir kuruluştur.
 TAA, bilimi siyasetin üzerinde tutan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ve ilkelerine bağlı bir kuruluşturGELİŞİMSEL ÜREME VE SEKSÜEL BİYOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU : Gelişimsel Üreme ve Seksüel Biyoloji Çalışma Grubu, Türk Androloji Derneği’nin bilimsel bir aktivitesidir. Amacı, yaşamın temelini oluşturan üremenin canlılar aleminde türler arasında farklılığını ya da benzerliğini biyolojik yönleriyle irdelemek, bunun gelişim sürecini araştırmaktır. Bu anlamda çalışma alanına androlojinin yanı sıra biyoloji, tarihöncesi dönem ve genetik bilimleri de girmektedir. Grubun akitiviteleri multidisipliner anlamda yürütülecektir.

Ayrıca (BOYUT NOMOGRAMLARI, VARİKOSEL, BPH, PEYRONİE HASTALIĞI) çalışma gruplarının oluşturulması için çalışılmaktadır.

TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ ASİSTAN BİRLİĞİ OLUŞTURULMASI
İSTANBUL, 15.02.2006
Amaç:Androloji konusunda bilgi üretiminin, eğitim faaliyetlerinin koordine edilmesidir.

Derneğinizin üye olduğu uluslararası örgütler var mı? Hangileri? Onlarla gerçekleştirdiğiniz/ gerçekleştireceğiniz çalışmalar var mı, varsa bunlar hakkında da bilgi verir misiniz?
ESSM ÜYELİĞİ: Türk Androloji Derneği; ESSM’e (European Society For Sexual Medicine) üye olmuş ve beraberinde Türkiye’de androloji ile yoğun olarak uğraşan 73 kişinin ESSM üyeliği sağlanmıştır.

SSMR ÜYELİĞİ: Türk Androloji Derneği tarafından 2007 tarihinde Türkiye’den 25 kişi, AUA alt birimi olarak üreme tıbbı alanında faaliyet gösteren SSMR (Society for the Study of Male Reproduction) üyesi yapılmıştır.


TÜRK CUMHURİYETLERİ ANDROLOJİ KONFEDERASYONU: İzmir 6. Ulusal Androloji Kongresi sırasında Türk Androloji Derneği’nin önderliğinde Türkçe konuşan ülkeler arasında “Androloji Konfederasyon’u oluşturulmuştur. Bu konfederasyonda Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye yer almış ve ortak bir protokol imzalanmıştır. Konfederasyonun amacı, yaklaşık 150 milyon nüfusa sahip bu coğrafyadaki androlojik uygulamalar ve bilgi birikiminde birliği sağlamaktır.


AVRASYA ANDROLOJİ DERNEĞİ Eurasian Society of Andrology (ESA): Avrasya Androloji Zirvesi'nin birinci toplantısı 6 Haziran 2008 tarihinde Türk Androloji Derneği Sempozyumu ile birlikte İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. İkinci toplantı 30-31 Mayıs 2009 tarihinde Rusya Federasyonu'nun Sochi kentinde Rus Androloji Derneği toplantısı ile eş zamanlı olarak yapılmıştır.115 kişi Türk ve Türk Cumhuriyetleri katılımcıları ile 100 kişi de Rus katılımcılar olmak üzere toplam 215 kişi katılmıştır.


Derneğinizin gelirlerini hangi kalemler oluşturuyor? Kongrelerden derneğinize yaklaşık ne kadarlık bir gelir sağlanıyor?
Dernek gelirleri daha çok kongre ve sempozyumlardan sağlanan gelirler, üye aidatları ve yapılan bağışlardan oluşmaktadır.

Aidat gelirlerinin dernek gelirlerindeki payı ne kadar?Üyelerinizin hepsi düzenli aidatını ödüyor mu? Ödemediğinde uyguladığınız/ uygulamayı düşündüğünüz yaptırımlar var mı,neler? Şimdiye kadar bu yaptırımları kaç üyenize uyguladınız?
Aidat ödemelerinin daha düzenli olması arzumuz fakat zorlayıcı ve katı bir tutum izlememekteyiz.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli veya fazla buluyor musunuz? Bu konuda görüşleriniz, önerileriniz neler?
Eğitimin bir ömür devam ettiğini düşünüyoruz.

Size göre Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık var mı?
Eksiklik varsa bu sayı sizce ne kadar?
Bu sayı global bir çalışma sonrası netleşebilir kanısındayız .

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığı hedeflerinden bahseder misiniz ?
Türk Androloji bilim çıtasını ulusal ve uluslar arası düzeyde daha yukarı çıkarmak.

Derneğinizin misyonu ve vizyonu nedir?
Türk Androloji bilim çıtasını ulusal ve uluslar arası düzeyde daha yukarı çıkarmak.


Son olarak neler eklemek istersiniz?
Derneğimize vakit ayırdığınız teşekkür ederiz.
Sorularımızı yanıtlamak için zaman ayırdığınız için biz teşekkür ederiz.


TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Önder Yaman (Başkan)
Selahittin Çayan (Genel Yazman)
İrfan Orhan (Sayman)
Ateş Kadıoğlu (Üye)
Bülent Semerci (Üye)
Ramazan Aşçı (Üye)
Mustafa F. Usta (Üye)

www.androloji.org.tr

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim