• BIST 123.556
 • Altın 297,331
 • Dolar 5,9355
 • Euro 6,5867
 • İstanbul : 3 °C
 • Ankara : -3 °C
 • İzmir : 4 °C

Türk Nefroloji Derneği’ni Tanıyalım

Türk Nefroloji Derneği’ni Tanıyalım
Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar , başkanlığını yaptığı Türk Nefroloji Derneği ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Derneğiniz ne zaman, nasıl, kimler tarafından kuruldu?

Türk Nefroloji Derneği, 3 Mart 1970 tarihinde İstanbul Üniversitesine bağlı Haseki Hastanesi Farmakoloji ve Tedavi Kliniğinde kurulmuştur.

Kurucu Üyeleri, o zamanki ünvanlarıyla Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yukarı Gureba Dahiliye Kliniği Başkanı), Ord. Prof. Sedat Tavat (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Tedavi Kliniği Başkanı), Prof. Dr. Reşat Garan (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Tedavi Kliniği), Prof. Dr. Kemal Önen (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Tedavi Kliniği), Prof. Dr. Osman Barlas (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği Başkanı), Prof. Dr. Ferhan Berker, (İstanbul Tıp Fakültesi Aşağı Gureba Hastanesi Dahiliye Kliniği) Prof. Dr. Gıyas Korkut, (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği Başkanı) ve Doç. Dr. Necdet Koçak (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği) dır.

Derneğin ilk başkanı Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli, ilk genel sekreteri ise Prof. Dr. Kemal Önen'dir. Ord.Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli 9 yıl başkanlık, Prof. Dr. Kemal Önen de 9 yıl genel sekreterlik ve bilahare 16 yıl başkanlık görevinde bulunmuşlardır.

İlk Yönetim Kurulu (3 Mart 1970)

Ekrem Şerif Egeli (Başkan)
Kemal Önen (Genel Sekreter)
Osman Barlas ( Üye )
Reşat Garan ( Üye )
Ferhan Berker (Üye )

nefroloji-dergi-turk.jpg

Derneğiniz genel olarak hangi faaliyetlerde bulunuyor? Ne tür çalışmalar yapıyor? Örnekler verir misiniz? Derneğinizin kuruluş amacı nedir?

Derneğimizin kuruluş amacı, böbrek yapı, fonksiyon, hastalıkları ile hipertansiyon ve bunlarla ilgili konulardaki bilgileri geliştirmek, araştırma yapmak, yaptırmak ve yaymak, böbrek hastalıkları ile ilgili konularda medikal-sosyal çalışmalarda bulunmaktır.

Derneğimiz Yıllık Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Transplantasyon Kongresi dışında, Türkiye'nin değişik yerlerinde toplantılar ve bilimsel aktiviteler gerçekleştirmektedir. Özellikle, 2002 yılından beri her yıl yapılan Kış Okulları, Türkiye genelinden pratisyen, uzman ve her branştan hekiminin katılımını sağlayan ve eğitimlerine katkıda bulunan toplantılar olarak giderek artan bir ilgi görmektedir.

Sizin çalıştığınız alanda hizmet veren başka dernekler var mı? İsimleri nelerdir?

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Böbrek Nakli Derneği Türk Üroloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Nefroloji-Dializ ve Transplantasyon Hemşireliği Derneği

Aynı alanda farklı derneklerin kurulmasını nasıl yorumluyorsunuz? Neden güçler tek çatı altında toplanmıyor da farklı isimlerde dernekler kuruluyor? Amaç nedir?

Derneğimiz 43 yıllık kurumsal bir dernek olup ülkemizdeki yetişkin ve pediatrik nefrologların çok büyük bir kısmının üye olduğu bir dernektir. Ayrıca son yıllarda nefroloji yan dal eğitimi alan İç Hastalıkları ve Pediatri Uzmanları da üye kabul edilmektedir. Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve böbrek transplantasyonu alanlarında uğraşan uzmanların farklı dernekler altında ayrışmaları sadece caimanın gücünün azalması ve toplumsal etkisinin zayıflması anlamanına gelmektedir. Ayrışmanın rasyonel temelden uzak kollektif olmayan bir yaklaşım olduğuna  inanıyorum. 

Derneğinize üye olmak isteyenlerde aradığınız özellikler nelerdir?

Derneğimize nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon ünitelerinde görev yapan nefrolog, iç hastalıkları uzmanı, cerrah ve ürologlar üye olabilirler.

Derneğin kaç tür üyesi var? Üye sayınız kaç?

Derneğimiz toplam 511 üyeden oluşmaktadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekim sayısı ne kadar, ne kadarı sizin derneğe üye? Aynı hizmet alanında çalışan diğer derneklere de sizin üyeleriniz kayıt oluyor mu? Neden?

Ülkemizde 450 civarında yetişkin nefroloğu, 150 pediatrik nefrolog bulunmaktadır. Nefroloji uzmanlarının çoğunun derneğimizin üyesi olduğunu söyleyebilirim. Diğer derneklere üye olanlar da TND ne üye olabiliyorlar. Dernek politikası olarak kişilere bu yönde kısıtlama getirmiyoruz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı? Gelecek seçim ne zaman yapılacak?

Üç yılda bir yapılıyor. En son Aralık 2011’de yapıldı. Gelecek seçim Aralık 2014’te yapılacaktır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bilimsel yayın var mı? Adı nedir? Hangi aralıklarla çıkıyor?

Derneğimizin iki adet periyodik bilimsel yayını bulunmaktadır.

a-      Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. İlk yayın yılı 1992’dir. Yılda 3 kez olmak üzere Ocak-Mayıs-Eylül aylarında yayınlanmaktadır.

b-     Ulusal Registry Kitapcığı. 1990 yılında İstanbul sınırları içinde daha sonra Türkiye genelinde başlatılan Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon kayıt (Registry) istatistik bulguları daha sonra Türkiye geneline yayılarak (1992-1994 hariç) her yıl kitap halinde yayınlanmaya başlamış ve bu yayınlar günümüze kadar düzenli olarak sürdürülmüştür. Yılda bir kez yayınlanmaktadır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu oluşturuldu mu? Bu kurulda yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapıldıysa en son ne zaman yapıldı, hangi aralıklarla yapılıyor?

Türk Nefroloji Yeterlilik Kurulu Yönergesi 1.10.2004 tarihinde yayımlanmış ve aynı yıl TND Yeterlilik Kurulu oluşturulmuştur. 2007 yılında Nefroloji Uzmanlık eğitimi ilkeleri ile Nefroloji Eğitimi için Çekirdek Müfredat Programı konularında rapor hazırlanmış ve Sağlık Bakanlığına sunulmuştur. 2008 yılından beri de Ulusal Nefroloji kongrelerinin yapıldığı zamanlarda yılda bir kez olmak üzere TND Nefroloji Yeterlilik Sınavları yapılmaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında neler söylemek istersiniz? Bunlardan (tarih-yer) bahseder misiniz?

Derneğimiz 30 yıldır Ulusal Kongre, 12 yıldır Nefroloji Kış Okullarını yıllık olarak düzenlemektedir. En son olarak; 29. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (14-18 Kasım 2012 / Antalya ), 12. Nefroloji Kış Okulu (28-31 Mart 2013 / Girne-KKTC) düzenlenmiştir. Bu toplantılar dışında Çalışma gruplarının toplantıları, Nefroloji Yan Dal Eğitim toplantıları, ERA-EDTA, ISN, ISPD gibi uluslararası CME kursları, Şubeler nezdinde bölgesel toplantılar organize etmektedir.

Derneğinizde bilimsel çalışma grupları oluşturuldu mu? Bu grupların çalışmalarından kısaca bahseder misiniz, neler yapıyorlar/ yapacaklar?

Derneğimiz bilimsel çalışma grupları mevcuttur.

 

-

TND Polikistik Böbrek Hastalığı Çalışma Grubu

-

TND Deneysel Araştırma Grubu

-

TND Beslenme Çalışma Grubu

-

TND Periton Diyalizi Çalışma Grubu

-

TND Renal Anemi Çalışma Grubu

-

TND Glomerüler Hastalıklar Çalışma

-

TND Transplantasyon Çalışma Grubu

-

TND Hemodiyalizde Damara Ulaşım Çalışma Grubu

-

TND Üremik Kemik Hastalığı Çalışma Grubu

-

TND Hipertansiyon Çalışma Grubu

-

TND Kardiyorenal Çalışma Grubu

Derneğinizin üye olduğu uluslararası  örgütler var mı? Hangileri? Onlarla gerçekleştirdiğiniz, gerçekleştireceğiniz çalışmalar var mı? Varsa bunlar hakkında da bilgi verir misiniz?

ISN (International Society of Nephrology) üyeliği ve ERA- EDTA (European Dialysis and Transplantation Association)  üyeliği mevcuttur.

1978 yılında ERA-EDTA (European Dialysis and Transplantation Association) 15. Kongresi ilk kez Prof. Dr. Kemal Önen başkanlığında ve Türk Nefroloji Derneğinin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılmıştır.

Türk Nefroloji Derneği, 42. ERA-EDTA Kongresi’nin 4-8 Haziran 2005'te İstanbul’da 27 yıllık bir ara ile Avrupa'nın en büyük Nefroloji Kongresi'ne ikinci kez ev sahipliği yapmak onuruna kavuşmuştur. Aynı zamanda Türkiye, Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç ve İtalya ile birlikte 1964 yılından bu yana birden fazla ERA-EDTA Kongresine ev sahipliği yapan 10 Avrupa ülkesinden biri olmuştur.

18-21 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen ERA-EDTA (European Dialysis and Transplantation Association) 50. Kongresi’ne Türk Nefroloji Derneği İstanbul’da üçüncü kez ev sahipliği yaptı.

Bunların dışında;

Derneğimiz kuruluşundan bu yana uluslararası derneklerle ve International Nefroloji Derneği (ISN) ve Avrupa Nefroloji Birliği (EDTA-ERA) ile yakın ilişkiler geliştirilmiştir. Her iki derneğin başkanları ve ileri gelenleri Türkiye'deki kongrelere davet edilerek Türk Nefroloji topluluğu ile yakınlaşmaları sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak çeşitli genç bilim adamlarının Avrupa ve USA da Nefroloji eğitimlerini ilerletmeye veya araştırmaya ve geliştirilmelerini sağlamaya imkan yaratılmıştır.

International Nefroloji Derneği (ISN) ve EDTA-ERA ile birlikte 1997 yılında İstanbul'da 3 günlük bir Nefroloji Kursu, 1998'de İzmir'de 9 Eylül Tıp Fakültesi ile beraber bir Uluslararası Yaz Okulu, 1999'da Balkan Şehirleri Kongresi (BANTAO) ile müşterek Ege Tıp Fakültesindeki Kongre, 5 Haziran 2000 yılında hem derneğimizin 30. Kuruluş yılını, hem de ISN'nin 40. Kuruluş yılını da kutlayarak International Nefroloji Derneğiyle beraber bir birleşik Kongre düzenlenmiştir. Bu kongreye dünyaca ünlü 17 Nefrolog ve aynı zamanda dünyanın 2 büyük derneğinin (ISN ve EDTA) Başkanları ve önemli dergilerin editörleri de katılmıştır. Bu kongrelerden amaç yine Nefrolojinin uluslararası sahaya açılmasının hızlandırılmasıdır.

Dünyanın ünlü Diyaliz ve Transplantasyon kitapları ve Schrier'in meşhur Böbrek ve Elektrolit Hastalıkları kitabı Türkçeye çevrilerek Dernek tarafından Türk okuyucusunun yararlanmasına sunulmuştur.

Sonuç olarak Türk Nefroloji Derneği, yurt içinde ve dışında saygın bir kurum haline gelmiştir. Artık yurt dışındaki büyük dernekler ve bilim adamları, yurt içinde sağlık bakanlığı başta olmak üzere firmalar, üniversite yöneticileri ve çeşitli kuruluşlar derneğimizin nefroloji ile ilgili konularda bilgisine başvurmakta ve işbirliği amacıyla davetler yaparak beraber çalışma programları teklif etmektedir. Dernek başkanı ve üyeleri bu topluluklarda itibar gören, konuşmalarına değer verilen konuma gelmişlerdir. Türk Nefroloji Derneği 43 yıllık tarihsel akışı içinde ülke genelinde çok önemli hizmetler vermeye devam etmektedir.

Derneğinizin gelirlerini hangi kalemler oluşturuyor? Kongrelerden derneğinize yaklaşık ne kadarlık bir gelir sağlanıyor?

Derneğimizin esas gelir kaynağını Ulusal Kongrelerden sağlanan gelirler oluşturmaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli veya fazla buluyor musunuz? Bu konuda görüşleriniz, önerileriniz neler?

Nefroloji yan dal uzmanlık süresi 3 yıl olup, yeterlidir. Ülkemizde son 10 yılda böbrek nakillerin belirgin artış olmuştur. Bu hastaların hazırlanması ve takibinde nefrologlara büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Böbrek nakil ekibinin kritik üyesi konumundadır. Bu bağlamda nefroloji yan dal eğitiminde böbrek nakli konusundaki bilgi ve pratik uygulamaların yeterliliği çok önemlidir. Bu amaçla Nefroloji eğitiminde en az 6 aylık sürenin böbrek nakli eğitimi için kullanılması gereğine inanıyoruz.     

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığı hedeflerinden bahseder misiniz?

           Dernek Tüzüğü’nün gözden geçirilmesi; günün ihtiyaç ve koşullarına göre gerekli düzenlemelerin yapılması,

           Çalışma Gruplarının daha işler hale getirilmesi, özellikle ulusal ve uluslararası ölçekte çok merkezli çalışmaların teşvik edilmesi ve ulusal kılavuzların hazırlanması,

           Sağlık Bakanlığı ile birlikte Ulusal Böbrek Hastalığı Önleme Programının hızla uygulamaya konulması için çaba gösterilmesi,

           Sosyal sorumluluk projelerinin (Böbrek Sağlığı Otobüsü gibi ) geliştirilmesi ve daha geniş toplum kesimine ulaşılması

           Dernek üyelerinin haklarını koruyacak girişimlere devam edilmesi ve geliştirilmesi,

           Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilerin geliştirilmesi,

           Uluslararası derneklerle ilişkilerin daha da geliştirilmesi,

           Nefroloji Araştırma Görevlileri Kurulu oluşturulması,

           Akademik yükseltmeye yönelik sınavlarda Nefroloji Yeterlilik Belgesi koşulu aranması için Dernek üyeleri arasında fikir birliği sağlanması,

           Eğitim kurumlarında standardizasyonun sağlanması için kurum ziyaretlerinin başlatılması.

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Ülkemizde böbrek hastalıkların sıklığının azaltılması ve olumsuz toplumsal etkilerinin azaltılması amacıyla meslektaşlarımızın eğitimine katkıya, diğer meslekler, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine, araştırmaların desteklenmesine ve toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması (sosyal sorumluluk projelerine) devam edeceğiz.

 Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

 

 

 TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 • Prof.Dr.Gültekin SÜLEYMANLAR ( Başkan )

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Antalya

 • Prof.Dr.Turgay ARINSOY ( II.Başkan )

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara

 • Prof.Dr.Kenan ATEŞ ( Genel Sekreter )

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara

 • Prof.Dr. Aydın TÜRKMEN ( Sayman )

İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Çapa - İstanbul

 • Prof.Dr.Ali Rıza ODABAŞ ( Üye )

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

 • Prof.Dr.Bülent ALTUN ( Üye )

Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara

 • Prof.Dr.Mehmet Rıza ALTIPARMAK ( Üye ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
 iletişim adresi: 
 
Adres : Vali Konağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. No:79/1 Nişantaşı / İSTANBUL
Tel : 0212 2194882 Fax : 0212 2194883
 
Web adresi : www.tsn.org.tr  
   
   
   
   
   

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim