• BIST 123.556
  • Altın 297,139
  • Dolar 5,9355
  • Euro 6,5867
  • İstanbul : 3 °C
  • Ankara : -3 °C
  • İzmir : 4 °C

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği’ni Tanıyalım

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği’ni Tanıyalım
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (TFTR) Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülseren Akyüz, “ Sivil Toplum Kuruluşlarını Tanıyalım” sayfamızın konuğu oldu ve dernek hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Derneğiniz ne zaman,  kimler tarafından kuruldu?

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği (TFTR Derneği) ülkemizde branşımızın kurucusu olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hekimi, Ordinaryüs Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu önderliğindeki bir grup hekim tarafından 1958 yılında İstanbul’da kuruldu.

gulseren-bu-dha-kucuk.jpg

Derneğiniz genel olarak hangi faaliyetlerde bulunuyor? Derneğinizin kuruluş amacı nedir?

Türkiye FTR Derneği; FTR Hekimlerine yönelik bilimsel faaliyetlerde bulunmak, üyeler arası iletişimi sağlamak, destek vermek üzere kurulmuş kamu yararına bilimsel bir dernektir.  Özellikle ulusal kongre, çeşitli sempozyum, kurslar, aylık bilimsel toplantılar ve mezuniyet sonrası eğitim toplantıları yapılan aktiviteler arasında yer almaktadır. Türkiye genelinde 4 ilde Dernek şubesi, 8 ilde Dernek temsilcisi bulunmakta, ancak hemen her ilde değişik aktiviteler düzenlenmektedir.

Sizin çalıştığınız alanda hizmet veren başka dernekler var mı? İsimleri nelerdir?

Bu alanda derneğimiz haricinde 3 dernek daha bulunmaktadır. Türkiye Uzman Hekimleri Derneği, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği. Her üçü de Ankara’da faaliyet göstermektedir.

Aynı alanda farklı derneklerin kurulmasını nasıl yorumluyorsunuz? Neden güçler tek çatı altında toplanmıyor da farklı isimlerde dernekler kuruluyor? Amaç nedir?

Türkiye FTR Derneği, bizim alanımızda kurulmuş ilk dernek olma özelliğini taşıyor. Uzman Hekimler Derneği’nin kuruluş amacı özlük haklarımız ile ilgilenilmesi idi. Ancak şu anda dört dernekte bilimsel toplantı yapıyor, dergi çıkarıyor ve benzer aktiviteler gerçekleştiriyor.

Derneğinize üye olmak isteyenlerde aradığınız özellikler nelerdir?

Üye olmak isteyen kişinin Fizik Tedavi uzmanı olması ya da uzmanlık eğitimine devam ediyor olması (asistan) gerekmektedir.

Derneğin kaç tür üyesi var? Üye sayınız kaç?

Hepsi FTR hekimi olmak üzere Derneğimizin toplam 2091 üyesi bulunmaktadır. Üyelik için farklı statüler söz konusu değildir, her meslektaşımız asil üye olarak oy kullanmak dahil her türlü haktan yararlanabilir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekim sayısı ne kadar, ne kadarı sizin derneğe üye? Aynı hizmet alanında çalışan diğer derneklere de sizin üyeleriniz kayıt oluyor mu? Neden?

Türkiye’deki FTR hekimlerinin sayısı ortalama 2200 civarındadır. Tam sayıyı elde etmemiz ne yazık ki mümkün değildir. Üyelerimizin %70’i diğer derneklere de üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı? Gelecek seçim ne zaman yapılacak?

Seçimli Genel Kurul 3 yılda bir, Mali Genel Kurul her yıl yapılmaktadır. Bir önceki seçimli genel kurul Ekim 2010’da yapılmış olup gelecek seçim 2013 sonbaharında gerçekleşecektir.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bilimsel yayın var mı? Adı nedir? Hangi aralıklarla çıkıyor?

“Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi” adı altında yalnızca derneğimiz üyelerine gönderilen ve yılda 4 ana sayı, 2 ek sayı olmak üzere basılan bir dergimiz bulunmaktadır. 2009 yılından beri SCI - Expanded kapsamında indekslenen bir dergi olup Editörü Prof. Dr. Dilşad Sindel’dir.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu oluşturuldu mu? Bu kurulda yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapıldıysa en son ne zaman yapıldı, hangi aralıklarla yapılıyor?

Türk Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu 2001 yılından beri bulunmaktadır. Yeterlik Kurulumuz tarafından yılda bir kez olmak üzere 10 yıldır düzenli olarak FTR uzman ve asistan hekimlerine yönelik Yeterlik Sınavı gerçekleşmektedir. En son Kasım 2012’de yapılmıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında neler söylemek istersiniz? Bunlardan (tarih-yer) bahseder misiniz?

Derneğimiz ulusal ve uluslar arası birçok kongre ve toplantı düzenlemektedir. 2 yılda bir Ulusal FTR Kongresi organizasyonu dışında 2004 yılında 5. Akdeniz FTR Kongresi,  2009 yılında 5. Dünya FTR Kongresi yapılmış olup, bu yıl 11-14 Eylül 2013 tarihleri arasında  Avrupa Rehabilitasyon Kongresi gerçekleştirilecektir. Yine bu yıl, 24. Ulusal FTR Kongresi 27-31 Mart 2013 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır. Ayrıca kongreye katılamayacak üyelerimizi düşünerek bu yıl ilk kez E-Kongre olarak online kongremiz yayınlanacaktır.

ftr-dernegi-logo.jpg

Derneğinizde bilimsel çalışma grupları oluşturuldu mu? Bu grupların çalışmalarından kısaca bahseder misiniz, neler yapıyorlar/ yapacaklar?

Derneğimiz bünyesinde 27 adet Çalışma Grubu bulunmaktadır. Çalışma Grupları başkanları tarafından uygun görülen çalışma ve etkinlikler derneğimiz tarafından desteklenmektedir. Ayrıca asistan ve uzmanlara yönelik mezuniyet sonrası eğitim toplantıları (bahar ve kış okulu, kurslar ve vaka toplantıları) da yapılmakta; ayrıca yılda 9 ay (Ekim-Haziran arası), İstanbul’da her ayın ilk Pazartesi akşamı aylık bilimsel toplantı düzenlenmektedir.

Derneğinizin üye olduğu uluslararası  örgütler var mı? Hangileri? Onlarla gerçekleştirdiğiniz/gerçekleştireceğiniz çalışmalar var mı? Varsa bunlar hakkında da bilgi verir misiniz?

International Society of Physical Rehabilitation of Medicine (ISPRM) - ISPRM tarafından düzenlenen Dünya FTR Kongrelerinin 5.incisi Haziran 2009’da İstanbul’da yapılmıştır.

European Union of Medical Specialists (UEMS) - Gözlemci statüsünde üye olmamıza karşın bugüne kadar 2 kez UEMS toplantılarına 2004’te Antalya, 2010’da İstanbul’da ev sahipliği yapılmıştır.

Derneğinizin gelirlerini hangi kalemler oluşturuyor? Kongrelerden derneğinize yaklaşık ne kadarlık bir gelir sağlanıyor?

Derneğimiz gelirlerinin %70’ini düzenlediği kongrelerden, %10’unu diğer aktivitelerden (ücretli kurslar), kalan %20’sini ise üye aidatlarından ve derneğimize yapılan bağışlardan sağlamaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli veya fazla buluyor musunuz? Bu konuda görüşleriniz, önerileriniz neler?

Rehabilitasyon tıbbın her alanında ihtiyaç duyulan bir kavram olduğu için FTR hekiminin birçok konuda eğitim almış olması gerekiyor. Bu nedenle uzmanlık eğitiminin 4 yıl yerine 5 yıl olması, yan dal uzmanlık olanağının Algoloji ve Romatoloji dışında diğer alanlarda da mümkün olması, eğitim süresi 5 yıla çıktığı takdirde rotasyonlarımız arasına Psikiyatri, Geriatri gibi bölümlerin de dahil edilmesi uygun olabilir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığı hedeflerinden bahseder misiniz?

Bu yıl kongremizi online (E-Kongre) olarak tüm üyelerimize iletebileceğiz. Özellikle maliyetin düşürülmesi, üyelerimizin tamamına kongredeki bilimsel programın ulaştırılabilmesi gibi nedenlerle tercih ettik. Derneğimiz şu anda multidisipliner toplantıları ve diğer uzmanlık dernekleri (Ortopedi, Nöroşirurji gibi) ile işbirliğini artırmak amacı ile birçok çalışma yapmaktadır. Branşımızın yeri, geleceği ve ilerlemesi için her türlü bilimsel toplantı düzenleme, üyelerimizin karşılaştığı sorunlara anında hukuki destek ve müdahale, Sağlık Bakanlığı nezdinde Dernek olarak branşımız adına  görüş bildirme gibi aktivitelerin düzenli olması kurumsallık adına önemlidir ve tüm Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızın da en büyük amacı branşımızın ve üyelerimizin en doğru şekilde temsiliyetidir.

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Rehabilitasyon, hemen her yaşta ihtiyacımız olan bir kavramdır. Önce kişiyi olası sorunlardan koruma (düşmenin önlenmesi, postürün korunması gibi) esastır. Hastalık veya özürlülük geliştiğinde problemin kontrol altına alınması, engelliliğin azaltılması ve en önemlisi yaşam kalitesinin artırılması bizim branşımızın temel konularıdır. Nüfusun giderek yaşlandığı dünyada insanların daha kaliteli yaşamak istemesi, kayıplarının en aza indirilmesi en temel gereksinimleridir. FTR hekimliğinin tüm branşlar arasında ilk üçte yer alması da bu ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Bize  zaman ayırdığınız için teşekkürler.

 Derneğin Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gülseren Akyüz (Başkan)

Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur (2. Başkan)

Prof. Dr. Ayşegül Ketenci (Genel Sekreter)

Doç. Dr. Ayşe Nur Bardak (Sayman)

Uzm. Dr. Kürşad Özdemir (Veznedar)

Prof. Dr. Dilşad Sindel (Üye ve Dergi Editörü)

Uzm. Dr. Nafi Ergün Özdeş (Üye)

Derneğim İletişim Adresi

Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı

Aktaş İşhanı NO.85 K:3 D:3 Beşiktaş/İstanbul

   Web adresi :www.tftr.org.tr


 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜYE İŞLEMLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Sağlığın Sesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 259 58 09 | Haber Yazılımı: CM Bilişim